Maktspråk

Den amerikanske presidenten George W. Bush besöker en lågstadieskola för att prata om kriget i Irak. När han talat en stund inför klassen, undrar han om det är någon som har en fråga. En liten pojke räcker upp handen, och presidenten pekar på honom och säger:
Ja, du där. Vad heter du?
Dave?, svarar pojken.
Jag skulle vilja veta tre saker?, säger pojken. ?För det första: Varför invaderade Amerika Irak utan stöd från FN? För det andra: Varför är du president när det var Al Gore som fick flest röster? Och för det tredje: Hur kommer det sig att Usama bin Laden fortfarande går fri?
Men innan presidenten hinner svara ringer det ut, och han säger till barnen att de får fortsätta pratstunden efter rasten.
När de samlats i klassrummet igen, säger presidenten:
Då kan vi fortsätta. Är det någon som har en fråga?
En annan liten pojke sträcker upp handen, och när presidenten frågar honom vad han heter säger han:
John.?
Och vad vill du fråga, John??
Jag har fem frågor?, säger John. ?Den första är: Varför invaderade Amerika Irak utan stöd från FN? Den andra är: Varför är du president när det var Al Gore som fick flest röster? Den tredje: Vad hände med Usama bin Laden? Den fjärde: Varför ringde det till rast tjugo minuter för tidigt? Och den femte: Var är Dave?