Årsmötet avklarat

Då har årsmötet genomförts och inga större förändringar skedde Kent.Peo,Anderz,Mats och Anders valdes återigen.
Nyman,Krille och Angelica var fredade (valda på 2år) Det enda nyval som skedde var att Lennart Wiik invaldes när nu Jeanette Berglund lämnade oss. Henrik Enlund kvarstår i valberedningen.Vi återkommer med fullständiga rapport när protokollet har kommit.