Nya ledamöter

Mats&Angelica och Chatrin lämnade styrelsen efter många år.Vi tackar för era insatser samt er entusiasm.Ni är saknade.

Vi hälsar Hasse Nyman och Camilla Nygård varmt välkomna till styrelsen och hoppas att ni kommer att trivas.

Styrelsen konstituerade sig enligt följande.Anderz Ohlsson ordf,Anders Johansson vice ordförande,KristerOlofsson valberedning,Camilla Nygård sekreterare, Hasse Nyman,Sara&Donny Strand ledamöter.