Löpbandet är på G

Atletklubben har framfört ett förslag till BRF styrelsen om att anskaffa ett löpband till gymmet.Enligt säkra källor så har BRF styrelsen antagit förslaget och vårt gym kommer därmed att höja kvalitéten.

När exakt det blir klart är alltid vanskligt att fastställa men troligen under sommaren om allt faller på plats.Det kommer att ske smärre ombyggnationer med glaspartiet med förflyttning av “innerdörren” bl.a