Förändrade öppettider fr. om 22 dec

är gym.lokalen öppen 09.00-22.00.Beslutet fattat i samråd med gymstyrelsen då personalen (pga olika händelser )inte känner sig trygg när de utför arbete i lokalen

i och med denna förändring ger vi anställd personal den arbetsro och trygghet som de har rätt till..

Styrelsen

Brf Bosvedjan