Fest!

Vi har för avsikt att genomföra en sedvanlig sommarfest.Vi har vidtagit några åtgärder bokat upp kockfaan och musiker (Airgarden alt. Olle) kollat upp att Bufers har lämnat landet. Prel datum 30/5. Mer info kommer.