Årsmötet genomfört

Styrelsen för Atletklubben blir Anderz Olsson ordförande,Anders Johansson vice ordförande,Mats och Angelica Sandberg samt Sara och Donny Strand och Lars Nyman ledamöter.Valberedning Krister Olofsson sekreterare Chatrin Johansson.