Årsmötet genomfört!

För att vara ett årsmöte så var det välbesökt. Dagordningen gicks igenom återval på samtliga.

Styrelsen består av Anderz Ohlsson ordf. Anders Johansson vice ordf. Krille Olofsson valberedning, Camilla Nygård sekr. Hasse Nyman, Donny och Sara Strand ledamöter.