Anmälan till hockey gör du via sms till Krille Olofsson 073-852 70 90.

20kr kontant kostar besöket inkluderar kaffe och fikabröd.