Omval!

Årsmötet genomfördes med resultatet omval av samtliga ledamöter.En årsberättelse skall anslås i gymmet av ordförande.

Efter årsmötet så hade styrelsen ett konstituerande möte där det bla. fastställdes att

Lennart Vik,Lars Nyman,Mats Sandberg,Angelica Sandberg:styrelseledamöter

Krister Olofsson valberedning

Chatrin Johansson Sekreterare

Anderz Ohlsson Ordförande

Anders Johansson vice ordförande