Förändrade öppettider fr. om 22 dec

är gym.lokalen öppen 09.00-22.00.Beslutet fattat i samråd med gymstyrelsen då personalen (pga olika händelser )inte känner sig trygg när de utför arbete i lokalen

i och med denna förändring ger vi anställd personal den arbetsro och trygghet som de har rätt till..

Styrelsen

Brf Bosvedjan

Fest 19/3 2022

Vi hoppas att covid och liknande är borta så att vi kan träffas över en bit mat och dryck.Kostnaden blir 150kr. Mer info kommer.

Träffpunkten är vår festlokal.

Välkommen!

Årsmötet genomfört

Styrelsen för Atletklubben blir Anderz Olsson ordförande,Anders Johansson vice ordförande,Mats och Angelica Sandberg samt Sara och Donny Strand och Lars Nyman ledamöter.Valberedning Krister Olofsson sekreterare Chatrin Johansson.

Kvartsfinaler i H.A.

22,24,26,28,30 mars i regel 19.00 bäst av 5 matcher ej klart med Timrås motståndare ännu.Lokalen är bokad