Årsmötet 2020 klart

nedanstående blev valda

Anderz Olsson ordförande

Anders Johansson vice ordförande

Chatrin Johansson sekreterare

Krister Olofsson Valberedning

Övriga ledamöter Mats&Angelica,Andreas,Donny&Sara och Lasse